Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

 

Przykłady usług zabezpieczenia medycznego:
-Ratownik medyczny/pielęgniarka

-Zespół dwóch ratowników medycznych/pielęgniarki

-Zespół ratownictwa medycznego składającego się z dwóch ratowników medycznych i karetki
pogotowia

-Zespół ratownictwa medycznego składającego się z lekarza, dwóch ratowników medycznych
i karetki pogotowia

 

Opis

OFERTA ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
Imprezy kulturalne, rozrywkowe czy sportowe wiążą się nieodłącznie z dobrą zabawą,
rozrywką i przygodą. Dobrze zorganizowany event to przede wszystkim bezpieczeństwo
uczestników pod względem zdrowia i życia. Dla Państwa potrzeb zapewniamy zespoły
ratownictwa medycznego składające się z lekarzy, ratowników medycznych oraz
pielęgniarek.

Przykłady usług zabezpieczenia medycznego:
Ratownik medyczny/pielęgniarka
Zespół dwóch ratowników medycznych/pielęgniarki
Zespół ratownictwa medycznego składającego się z dwóch ratowników medycznych i karetki
pogotowia
Zespół ratownictwa medycznego składającego się z lekarza, dwóch ratowników medycznych
i karetki pogotowia

 

 Koszty wynajmu  zależą  od:
– czasu trwania zabezpieczenia medycznego
– dojazdu do miejsca zabezpieczenia medycznego
– składu zabezpieczenia medycznego

Za usługę wystawiamy faktury bez podatku VAT – podmiotowe zwolnienie (usługi medyczne
nie podlegają podatkowi VAT).

Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się:
– pokazy ratownictwa medycznego
– pokazy pierwszej pomocy
– Profilaktyczne badania podstawowych parametrów życiowych (pomiar ciśnienia tętniczego
krwi, saturacja, glikemia, puls)
– promocja zdrowego trybu życia
Szanowni Państwo jesteśmy podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim

Wszyscy pracownicy posiadają ubezpieczenie OC zawodu medycznego.

Nasze karetki spełniają wymogi wyposażenia zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego w
Polsce.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Może spodoba się również…